E Mail Disclaimer Text

This e-mail is from Dún Laoghaire-Rathdown County Council. This e-mail and any attachments transmitted with it are confidential and privileged and intended solely for the use of the individual or organisation to whom they are addressed. Any unauthorised dissemination, distribution or copying, direct or indirect, of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and delete the material from your system.While every effort is made to ensure that the information provided herein is accurate, it is not a legal document.  Responsibility cannot be accepted for any misunderstanding or misinterpretation of the information by the recipient or any loss suffered as a consequence of relying on any matter published herein. Please note that e-mails to, from and within Dún Laoghaire-Rathdown County Council are subject to the Freedom of Information Acts 1997 and 2003 and may be liable to disclosure.

 

Is ó Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin an ríomhphost seo. Tá an ríomhphost, agus aon iatán a ghabhann leis, faoi rún agus faoi phribhléid, agus is leis an duine/eagraíocht sin amháin a bhfuil siad seolta chucu a bhaineann siad. Tá dianchosc ar chraobhscaoileadh, ar dháileadh nó ar chóipeáil neamhúdaraithe ar bith, díreach nó indíreach, an ríomhphoist seo nó aon iatán a ghabhann leis.  Má tá an ríomhphost seo faighte agat trí dhearmad, cuir an seoltóir ar an eolas agus scrios an t-ábhar ó do chóras le do thoil.Cé go ndearnadh iarracht dhícheallach chun a chinntiú go bhfuil an t-eolas atá anseo cruinn, ní cáipéis dlí í.  Ní ghlacfar  le haon fhreagracht as míthuiscint  nó míchiall a bhaint as an eolas ná  aon chaillteanas a tharlaíonn de bharr a bhfuil foilsithe ann.Tabhair faoi deara, le do thoil, go mbíonn teachtaireachtaí ríomhphoist go dtí agus laistigh de Chomhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin faoi réir na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise 1997 agus 2003, agus go bhféadfaí go ndlífidh iad a nochtadh.

 

We care about your feedback. Have your say.

Is this page useful?

Any concerns with your local area?

Report a problem with the Council